สมาชิกสภา เทศบาลตำบลบ้านยวด

ผู้บริหาร

สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กองช่าง

ติดต่อ


เทศบาลตำบลบ้านยวด

1 หมู่ 1 ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 41260

โทร : 04221988-7

อีเมล์: helpdesk@banyaud.go.th

เทศบาลตำบลบ้านยวด จ.อุดรธานี